Forskning og utvikling

Takket være vår aktive forsknings- og utviklingsavdeling er Chiron et velrespektert selskap innenfor analytisk kjemi, og vi har deltatt i mange viktige forskningsprogram som har ført til vesentlig nyskaping. Vi har vært involvert i en rekke store EU-prosjekter og prosjektanvendelser, særlig når det har vært behov for referansestandarder til geokjemi, oljeraffinerier og miljøkjemisk analyse. Blant nåværende prosjekter finner vi produksjon av karbon 13-merkede referansematerialer og syntetiske kannabinoidstandarder til anvendelser innenfor rettskjemi. Avanserte kjemikalier og referansematerialer er nødvendige for mange prosjekter, og Chiron bistår med unik kunnskap og ekspertise i oppgaver som krever fremstilling av nye stoffer.

Del