Næringsmiddelkjemisk analyse

 

Næringsmiddeltrygghet er et fagfelt av stadig større betydning. Mange organismer produserer naturlige toksiner, så som mykotoksiner, forskjellige plantetoksiner og algetoksiner. Mange av disse er blant de giftigste forbindelsene vi kjenner, og de finnes i vanlig hverdagskost. Chiron tilbyr næringsmiddeltoksiner til rutinekontroll og rensede toksiner til vitenskapelige undersøkelser. Mulig forurensning av næringsmidler på grunn av menneskelig påvirkning, som plantevernmidler og forurensningsstoffer fra næringsmiddelindustrien, er en annen alvorlig problemstilling. Vi tilbyr et bredt utvalg av analysestandarder til kontroller på dette feltet.

Del