Referansematerialer

Chiron har vært spesialist på referansematerialer i mer enn 35 år, og vi er fortsatt ledende innenfor dette fagfeltet. Vi tilbyr et variert, fleksibelt og nyskapende utvalg av mer enn 15 000 referansematerialer som er spesifikt utformet og utviklet for å tilfredsstille de enkelte kundenes behov. Referansematerialer kan være alt fra komplekse «molekylære fossiler», avledet av en gang levende organismer, til markører av sykdom eller eksponering for kjemikalier. Chiron er velkjent for referansematerialer til oljeleting og oljesølanalyse, et bredt utvalg av alkylerte, polyaromatiske forbindelser og PAH-metabolitter, forurensningsstoffer i næringsmidler og miljøet, og for introduksjon av mange nye karbon 13-merkede legemiddelstandarder.

Del