Petrokjemisk analyse

 

Chiron har deltatt i fremstillingen av referansematerialer for steroider og triterpanoider (hopaner) til petrokjemien i mer enn 30 år. Disse forbindelsene finnes i petroleum og sedimenter. Hopaner er faktisk den neste største gruppen av naturlige produkter på jorden, bare slått av cellulose. Denne typen forbindelser forandrer sin kjemiske struktur etter hvert som tiden går og de modnes. De er tradisjonelt blitt brukt ved oljeleting, men er de senere årene tatt mer og mer i bruk til rettskjemisk analyse, for eksempel ved granskning av oljesøl. Chiron samarbeider med store oljeselskaper, institusjoner, private laboratorier, universiteter og sykehus på dette feltet og er for øyeblikket den eneste produsenten av et bredt utvalg av referansematerialer til oljeleting i verden.

Del