Toksikologisk analyse

 

Toksikologi er læren om de negative virkningene av kjemikalier, så som alkohol, narkotika og giftstoffer, på levende organismer og omfatter blant annet påvisning, måling, tolkning og behandling. Toksikologi består av en rekke disipliner, så som terapistyring, klinisk toksikologi, rettstoksikologi (stoffer som rammes av veitrafikkloven eller annen lovgivning), ulovlige midler i idretten og testing for narkotika på arbeidsplassen. Nøyaktige og sporbare resultater er avgjørende for alle disipliner for å sikre riktig identifikasjon, høyest mulig behandlingsstandard, juridisk forsvarlig straffeforfølgelse eller annen bruk. Chiron tilbyr et bredt utvalg av legemiddel- og metabolittstandarder som renstoff og som oppløsning. Foruten naturlige materialer har vi også et imponerende utvalg av stabile isotopmerkede interne standarder, deriblant et særlig fokus på karbon 13-merkede materialer, som anses som selve «gullstandarden» for rettskjemisk analyse. Chiron erkjenner at legemiddelindustrien er under rask utvikling, og vi legger vinn på å reagere raskt på nye tendenser. På den måten er vi gjerne først ute med mange nye psykoaktive stoffer.

Del