Miljøkjemisk analyse

 

I løpet av de 100 siste årene er miljøet blitt mer og mer forurenset på grunn av menneskenes gjøren og laden. Etter hvert som vi lærer mer om truslene fra forskjellige kjemikalier, øker behovet for å regulere og analysere disse økningene. Chiron tilbyr høyrensede løsninger til kontroll av aktuelle produkter. Vi tilbyr blant annet standarder for PCB-er, forskjellige flammehemmende midler, monofluorholdige interne standarder og forskjellige overflateaktive midler, deriblant perfluorholdige produkter. Vi har også det største utvalget av PAH-er på markedet – en gruppe produkter som er kjent for å være kreftfremkallende. Produktene våre kan brukes som analysestandarder og til toksikologiske undersøkelser.

Stoffskifteveien for organiske forbindelser passerer ofte via primære metabolitter så som hydroksylerte forbindelser og deretter videre til mer kompliserte glukuronider og sulfater. Disse forbindelsene kan ofte være forbundet med visse sykdommer og kan brukes til å måle eksponering for forurensende stoffer i miljøet – en stadig større bekymring etter hvert som vi får mer kunnskap om skadevirkningene av tidligere og nåværende hverdagsprodukter. Chiron tilbyr både metabolitter og morforbindelser for et stort utvalg av produkter!

Del