SIKKERHETSDATABLAD (SDS):

Vennligst søk etter produktnummer i søkefeltet under for å finne et sikkerhetsdatablad, for eksempel «C10163.21».

 

Prøv gjerne å søke med færre tegn dersom du ikke får opp noen resultater.

 

Vær oppmerksom på at mange sikkerhetsdatablad er gjeldene for flere produkter og vil dermed ha generiske navn. Produktreferanser finner du inne i databladet.

 

Vær også oppmerksom på at noen produkter kan ha mer enn ett sikkerhetsdatablad ettersom de tilbys i forskjellige løsemiddel og konsentrasjoner. Det skal komme tydelig frem av tittelen til dokumentet hvilket løsemiddel og hvilken konsentrasjon databladet er gjeldende for.

 

Dersom du ikke finner sikkerhetsdatabladet du er ute etter, kan du ta kontakt med oss på hms@chiron.no 

 
Del