Reagecon

Reagecon er en av verdens største produsenter av fysikalske og kjemiske standarder til uorganiske analyser.

Reagecon er et irsk selskap og er en av verdens største produsenter av fysikalske og kjemiske standarder . Reagecon har en unik posisjon i markedet med tanke på omfang og dybde i sin produktportefølje.

 

Fra og med juni 2014 er Reagecon ISO Guide 34 akkreditert produsent av sertifiserte referenasematerialer (CRMs). Disse materialene brukes til kalibrering av vitenskaplige instrumenter, kontroll av laboaratorieanalyser, godkjenning av analytiske instrumenter og validering av anlysemetoder.

 

Katalog Reagecon

 

Reagecons produktportefølje støtter en rekke metoder, teknologi og vitenskaplige disipliner:

 • ICP-MS/ICP-OES standarder
 • Ionekromatografi-standarder
 • "Atomic Absorption"-standarder
 • Flammefotometri-standarder
 • Farge-standarder
 • Spektrofotometri-standarder
 • Smeltepunkt-standarder
 • Tetthets-standarder - Premium Range
 • Tetthets-standarder - Quality Range 
 • Viskositets-standarder 
 • Brix-standarder
 • "Refractive Index"-standarder
 • Osmolalitets-standarder
 • Konduktivites-standarder
 • TOC/TIC standarder - Premium Range
 • TOC/TIC standarder - Quality Range
 • TOC/TIC standarder - Instrument Specific
 • pH Bufferløsninger
 • Elektrodevedlikehold
 • Ioneselective Elektrode-standarder & Ionestyrke justerings-standarder
 • Turbiditets-standarder
 • "Chemical Oxygen Demand"
 • Analytiske Volumetriske Løsninger
 • "Total Acid Number/ Total Base Number" standarder & Reagenser 
 • Laboratorievann
 • Standarder & Reagenser for APHA, AWWA & WEF Testmetoder
 • Vin-standarder & Reagenser
 • Jordtestings-standarder & Reagenser
 • Pulp & Papir-standarder & Reagenser
 • Melkeprodukt-standarder & Reagenter
 • "Cryoscope"-standards
 • "US Pharmacopoeia"-standarder
 • Bufferede Eluenter
 • "Dissolution Media" - Konsentrater
 • "Dissolution Media" - "Ready to use".
 • "Analyst Qualification Sets"
 • Rense/vaskeløsninger
Del